Uitvaart

Ik wil heel graag middels mijn muziek mensen troosten, helpen en opbeuren. Bijvoorbeeld tijdens  uitvaartdiensten. Dat zijn momenten dat mensen daar veel behoefte aan hebben. Het is erg belangrijk om dan tot een goede muziekkeuze te komen. Dat er dan goede muziek klinkt.

Wat ik heb te bieden is muziek die niet in eerste instantie sterk op de emoties inwerkt, maar vertelt van een andere kijk op verlies en dood. Gregoriaanse muziek doet dat en kan veel troost geven.    

Het traditionele aanbod:
Ik kan de traditionele gezangen van de liturgie verzorgen. Vandaag de dag zijn er niet meer veel kerkkoren die dat kunnen uitvoeren, terwijl er toch mensen zijn die dat graag willen horen. Ik ben als zanger dusdanig getraind dat ik als solist de liturgische gezangen uit kan voeren. Zie luistervoorbeeld.

De viool-zang-combinatie:                                                                                                       Het “In paradisum”is een van de meest gevraagde muziekstukken tijdens uitvaartdiensten. Begrijpelijk. Ik heb een compositie gemaakt voor viool en zang (ik doe beide tegelijk) waarbij deze melodie eerst op de viool wordt ingeleid en dan wordt gezongen en vervolgens een naspel krijgt. De combinatie van viool en gregoriaanse zang is erg bijzonder. De zangerigheid van de viool versterkt de intentie van het “In paradisum”.  Muziek zegt meer dan woorden. Dus ga naar het luistervoorbeeld onderaan.

Aan het graf:
Ook Is het mogelijk dat ik bij het graf viool ga spelen. Het is erg fijn als er op zo'n moment  passende muziek klinkt. Ik gebruik dan meestal een stuk van Bach. Hier kunt u onderaan  een impressie van krijgen.

Herdenkingsbijeenkomsten:
Ik heb ook op herdenkingsbijeenkomsten gespeeld, waarbij ik de verschillende namen van dierbare overledenen eerst op de viool inleidde, vervolgens  zong en omspeelde.  Mensen ervoeren dat als zeer zinvol en troostend.

“In paradisum”